דיאלוג – אנטי דיאלוג


סדרת הדיאלוג – אנטי דיאלוג
דו שיח
- וניגודו-חסר דו שיח

  מעסיקים אותי ביותר בשנים רבות
 הדמויות או הפנים מבוססים
 על צורה אשלייתית פשוטה

 של שתי דמויות בסגנון קריקטורי
במפגש או בעימות

בפיתוח האמנותי של הדמויות
 והתהוותן היצירתית הושפעתי

גם במידה מסוימת
מלימודי את תורת הפילוסוף מרטין בובר

מהתבנית: אני – אתה  אני – זה
ויישומו בפסיכולוגיית הגשטלט המודרנית


הדו שיח – דיאלוג של אני – אתה
מציגים שתי דמויות או שני פנים באיזון הרמוני

כגון דיאלוג #17

dIALOG 17

Dialogue 17 - Harmony


בעוד שציורי  אני – זה
אותם אני קורא
, חוסר דו שיח – אנטי-לוג

הפרצוף השני מוקטן או נבלע כולו
 בתוך הראשון ובעצם לא קייםת


כגון דיאלוג
#11 "חמדנות


gREED

Antilogue # 11 - Greed

קשר קבלי שמקורו במדרשים
 ניתן למצוא בפרצופים

ה"משתנים" של הכרובים
 על ארון הברית
והסודות הטמונים בשינוי הפרצופים


לסיום – ברצוני להבהיר
כי ביצירת סדרת הדיאלוגים – דו-שיח

הייתה לי בעיה השקפתית רעיונית
עם כמה מהיצירות בנושא החסר - דו שיח

כיוון שהן משקפות מידות
או תבניות התנהגות שליליות
כמו: תאוה, תשוקה וחמדנות

אולם גם מתוכן ניסיתי ליצור עבודות
המפיקות אנרגיות רוחניות חיוביות

ולהפיק מהן או באמצעותן
את רעיון התיקון של המעוות
תמיכה למגמה זו והכלתה

 אני שואב מפרקי אבות
ומאמרי מוסר אחרים העוסקים
במפורש בתכונות השליליות

 של טבע האדם והכוונתם לתיקון
או שיבה מדרך מעוותת


למשל, בדומה לאדם – המזהה את דמותו
המשתקפת באחד היצירות החסר דו שיח

 הוא עלול לקבל הלם
ממראה עיניו וקבלת מסר זהותו
ועשוי לומר:
האם זה באמת אני

ובעקבות כך אפשר שיבוא לידי תיקון עצמו
הוכחה לכך
, אני מצאתי אצל אחד מחברי

שהינו בעל משקל יתר
והוא הצמיד למקרר שבביתו צילום
מיצירותי המשקף

 "רעבתנות" או "זלילה".
בפגישתנו האחרונה ספר לי
שבעקבות הנ
"ל הוא הגיע ל - תיקון
והוריד ממשקלו חמישה ק"ג תוך שבועיים
gLUTONY

Antilogue #15 - Gluttony


Return to Dialogues & Antilogues


   Link to Shopping Cart

For prices for originals, artist-enhanced giclees
 and prints/posters to be shipped in Israel
or not yet listed in the shopping cart
please contact the artist directly.about mefacebookYou or anyone you know
who may be visiting Northern Israel
are invited to our studio/gallery at

107 Alorzorov Street
Tzfat (Safed) Israel 1322480
Telephone in Israel:
  mobile: 052-662-7620
(972-52-662-7620)

USA telephone: 1-720-477-6433


Email address: dovlederberg@gmail.com
 
Home Page  Dov's Menu  Biography